Trồng rừng giữ nhà cho Voọc
Ngày 14/3/2023, thông qua dự án “Rừng cộng đồng xã Tam Mỹ Tây” do Rainforest Trust tài trợ, Trung tâm GreenViet
Chạy thử tour demo
Hoạt động chạy thử tour
Hoạt động tham vấn với cộng đồng địa phương – Dự án – Goethe-Institut Vietnam
Nhằm tìm hiểu thêm về tình hình thực tế về tiềm năng du lịch của Tam Mỹ Tây cũng như nhu cầu của cộng
Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững – Goethe-Institut Vietnam
Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại xã Tam Mỹ Tây,
Khởi động dự án thát triển Du lịch cộng đồng bền vững ở xã Tam Mỹ Tây – Dự án – Goethe-Institut Vietnam
Dự án “Phát triển du lịch cộng đồng bền vững ở xã Tam Mỹ Tây” do Mạng lưới các Tổ chức văn hóa châu