ỦNG HỘ TAM MỸ TÂY

Ủng hộ
Gây quỹ Tam Mỹ Tây

Gây quỹ cho Tổ tuần tra Bảo vệ Vọoc xã Tam Mỹ Tây nhằm bảo vệ quần thể Chà vá chân xám ở xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tổ tuần tra Bảo vệ Vọoc xã Tam Mỹ Tây là một nhóm cộng đồng gồm 10 thành viên tham gia tự nguyện. Họ là những người dân địa phương yêu quý Vọoc và tự nguyện cùng nhau tham gia tuần tra rừng, bảo vệ và ngăn chặn các hành vi đe doạ đến quần thể Vọoc Chà vá chân xám và sinh cảnh rừng tự nhiên trong khu vực xã Tam Mỹ Tây.

Trách nhiệm của Tổ: Tuần tra bảo vệ rừng, thông tin kịp thời đến chính quyền xã và kiêm lâm địa bàn để ngăn chặn các hành vi trái phép ảnh hưởng đến loài Chà vá chân xám và sinh cảnh rừng tự nhiên

Du Lịch Cộng Đồng Sẽ Sớm Nảy Nở Ở Tam Mỹ Tây
Tên tài khoản: GREENVIET
Số tài khoản: 0041000158525
Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Nam Đà Nẵng
Nội dung: HỌ TÊN + TAMMYTAY + LỜI NHẮN YÊU THƯƠNG

Donate via Momo

Donate via Zalo Pay