GIỚI THIỆU

BE A VOULNTEER
Phát Triển Du Lịch Cộng Đồng Tại Tam Mỹ Tây BỀN VỮNG

Khởi đầu với nhóm tự phát bảo vệ Voọc chà vá với 4 thành viên năm 2010, đến hiện nay đã thành lập được nhóm Tiên phong bảo vệ Chà vá chân xám tại Tam Mỹ tây với 19 thành viên. Nhằm kết hợp giữa việc bảo tồn loài Voọc quý hiếm, bảo vệ tài nguyên và môi trường, tái tạo môi trường rừng với nhu cầu phát triển sinh kế một cách bền vững dựa vào du lịch của cộng đồng. Ban quản lý Du lịch cộng đồng bền vững Tam Mỹ Tây đã được thành lập dựa trên nồng cốt nhóm. Năm 2023 chúng tôi sẽ khởi động chạy thử các tour du lịch khám phá. Hẹn gặp các bạn nhé!

Sử Dụng Năng Lượng Sạch
Trồng Cây Xanh Tái Tạo Rừng
Tái Chế Và Tận Dụng Tài Nguyên Có Sẵn
Bảo Vệ Ngôi Nhà Của Voọc
Du Lịch Cộng Đồng Sẽ Sớm Nảy Nở Ở Tam Mỹ Tây
Để góp phần bảo tồn quần thể voọc chà vá chân xám, người dân Tam Mỹ Tây (Núi Thành, Quảng Nam) đang cần được tiếp sức để phát triển sinh kế và sử dụng hợp lý tài nguyên thông qua mô hình du lịch cộng đồng.

Du lịch cộng đồng bền vững ở Tam Mỹ Tây là một dự án của EUNIC Việt Nam và GreenViet, CAB Hội An và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam. EUNIC – Viện Văn hóa Quốc gia Liên minh Châu Âu – là mạng lưới các viện và tổ chức văn hóa quốc gia của Châu Âu, với 39 thành viên đến từ tất cả các Quốc gia Thành viên EU và các quốc gia liên kết. EUNIC Vietnam nỗ lực xây dựng và phát triển các quan hệ đối tác tin cậy và thấu hiểu lẫn nhau giữa các tổ chức của các Quốc gia Thành viên EU và cộng đồng địa phương; và thúc đẩy hợp tác vì mục tiêu bền vững toàn cầu.