Trong đợt kiểm đếm Voọc gần đây nhất vào thời gian tháng 7 năm 2022 tại xã Tam Mỹ Tây, chúng tôi đã thực địa kiểm đếm Voọc trong khu vực 4 hòn núi có các đàn Voọc sinh sống. Tôi được phân công kiểm đếm Voọc tại một khu vực cực kỳ đặc biệt – khu vực khó phát hiện Voọc nhất trong 4 hòn, đó là hòn Dương Bản Lầu. Tôi đã phải đi một vòng phía cánh dưới của cánh rừng và lựa chọn nhiều điểm đứng tốt nhất để có thể quan sát được toàn bộ hòn núi từ đông sang tây. Nhưng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nơi để có thể quan sát được góc rộng. Không như lần đếm vào năm 2020, lúc đấy người dân mới khai thác keo nên có khoảng trống để quan sát, bây giờ keo đã lên gần chục mét và tán rộng nên các thành viên nhóm đã cùng thảo luận và tìm ra cách tiếp cận khác. Thay vì đứng điểm gần quan sát hẹp thì chúng tôi đã tìm được 2 điểm thuận lợi nhất và quyết định ngồi từ xa quan sát góc rộng. Điểm thứ nhất gần hồ Đồng Nhơn – gần cột cổng trang trại bị bỏ hoang. Khi trèo lên cổng có thể quan sát bằng ống nhòm tổng quát cả cánh rừng và cách rừng khoảng 200 mét. Điểm thứ hai là cây bạch đàn ở khu vực rừng phía Tây hòn núi. Chúng tôi có thể trèo lên cây bạch đàn cao hơn 15 mét để quan sát. Từ điểm cây bạch đàn đến cánh rừng có khả năng ghi nhận được Voọc khoảng 100 mét. Và đúng như thế, từ hai vị trí trên tôi đã đếm được 2 đàn Voọc có 10 cá thể.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *