Tác giả: Võ Ngọc Danh

Năm 2018, trong một lần đi khảo sát vooc ở Hòn Ông, lúc xuống núi, bé Thảo bị trượt chân lao xuống vực, chúng tôi thót tim, rất may Thảo đã tóm được cây khô để gượng lại. Qua lần đó tôi thương nó hơn. Nếu như hôm đó không tóm được cây khô để gượng lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhiều năm đi rừng, vô vàn kỷ niệm đã trải qua nhưng kỷ niệm về lần trượt chân của nó trong chuyến đi Hòn Ông lần đó tôi không thể quên được. Bây giờ tôi đặt tên cho nó là Thảo Voọc. Cả số điện thoại tôi cũng lưu là Thảo vooc. Mỗi khi gặp đoàn đối tác hay nhà tài trợ nào tới Tam Mỹ Tây tôi đều nhắc về câu chuyện đó. Điều đó cũng nhắc nhở anh em chúng tôi cùng nhau nổ lực cố gắng bảo vệ CVCX tốt và ngày càng phát triển nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *