Tác giả: Lê Văn Hồng/
Hội Nông dân xã Tam Mỹ Tây

Nếp bầu Đưng Tam Mỹ là một đặc sản rất nổi tiếng của vùng đất Núi Thành, được nhiều người ưa chuộng; sản xuất loại nếp bầu vốn đầu tư không lớn, lợi nhuận cao hơn nhiều so với sản xuất cây lúa. Hội Nông dân xã Tam Mỹ Tây đang tích cực vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng nếp bầu Đưng trên địa bàn xã. Đặc biệt qua thành công của mô hình sản xuất và nhân rộng kỹ thuật sản xuất nếp bầu truyền thống của Trung Tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành. Nhân vật chính trong ảnh là ông Trần Văn A, trưởng bộ phận khuyến nông khuyến lâm đang kiểm tra kết quả cuối vụ Hè Thu năm 2020 sản xuất nếp bầu tại đồng Bàu đưng thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ Tây, chúng tôi ghi nhận về kết quả thu hoạch đạt năng suất bình quân 4.400kg/ha và sẽ có những phân tích, đánh giá để có thể nhân rộng ra địa bàn. Qua đó góp phần khôi phục sản phẩm nếp bầu Đưng Tam Mỹ đồng thời góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người nông dân trên địa bàn xã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *