Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo

“Đi khẽ, nói chuyện nhỏ thôi. Nói lớn là tụi nó không ra đâu”. 

Chú Danh nhắc tôi và một bạn nhà báo tập sự trong một buổi chiều đi thăm đàn Vọoc. Bảo là đi chụp hình chú để làm phóng sự ảnh cơ mà chú cứ thấy Vọoc là quên mất mình là nhân vật chính. “Chụp, chụp, chụp đi, tụi nó kìa”, “đó đó, nó chuẩn bị nhảy qua chỗ cây kia đó, canh máy sẵn đi con”… Chú thương đàn Vọoc như thế đấy. Chỉ cần nhìn thấy chúng là mắt chú sáng rực, ánh lên niềm vui khó tả. Dù có bận đến mấy một tháng chú cũng phải sắp xếp công việc lên thăm đàn Voọc 1, 2 lần. Mỗi khi nhìn thấy đàn Voọc phát triển, có nhiều con non chú vui lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *