Tác giả: Mai Trí

Đàn Voọc Chà vá chân xám Tam Mỹ Tây ngày càng nhận được sự quan tâm của không chỉ chính quyền trong nước mà còn may mắn nhận được sự quan tâm của các đối tác nước ngoài. Mỗi vị khách  đến với Tam Mỹ Tây đều mang thêm nhiều hi vọng mở ra cơ hội bảo vệ và phát triển quần thể Chà vá chân xám, cơ hội phát triển sinh kế cho cộng đồng. Được tiếp đón một vị khách là một niềm vui và nhiều vị khách là nhiều niềm vui. Hy vọng dự án của các nhà tài trợ sẽ đến được với Tam Mỹ Tây, góp phần gìn giữ, quảng bá nhiều hơn nữa hình ảnh Voọc Chà vá chân xám và phát triển du lịch bền vững cho quê hương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *