Tác giả: Huỳnh Công Phương

Đây là bức ảnh mà tôi rất yêu quý. Bức ảnh này bác Nguyễn Trường Sinh – một nhiếp ảnh gia chụp cho tôi vào 6/2022 khi tôi dẫn bác đi chụp ảnh đàn Chà vá chân xám tại Hòn Dồ. Bác đặt tên cho tôi là Người canh giữ Voọc. Nhiều năm qua, canh giữ Voọc vừa là trách nhiệm và cũng vừa là niềm tự hào của tôi khi được góp phần công sức bảo vệ đàn Voọc quý hiếm tại quê hương Tam Mỹ Tây. Mong muốn của tôi là đàn Voọc tiếp tục sinh sôi nảy nở, rừng được bảo vệ để sau này du lịch mới phát triển, cộng đồng được hưởng lợi và cùng chung tay gìn giữ môi trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *