Tác giả: Nguyễn Dư

Đây là con chiến mã thân thương của tôi. Nó là người bạn đồng hành xuất sắc trong mỗi lần tuần tra. Dù nắng hay mưa, đường có ổ gà ổ vịt hay trơn lầy, bất kể sáng sớm hay đêm khuya nó đều không ngại khó khăn giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đi đến đâu nó đồng hành đến đó, thân thương như một người bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *