Tác giả: Lê Văn Hồng

Trong thời gian qua được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh tại Đà Nẵng về việc tổ chức bảo vệ đàn Voọc chà vá chân xám trên địa bàn xã Tam Mỹ Tây, Hội Nông dân và Hội Phụ nữ xã Tam Mỹ Tây đã tổ chức 7 cuộc họp truyền thông nâng cao nhận thức bảo tồn Voọc, 4 cuộc họp tuyên truyền vận động các hộ trồng keo thay đổi hành vi canh tác bền vững hơn, 2 cuộc họp tuyên truyền vận động các thợ săn dừng săn bắt ở khu vực có Voọc, in ấn phát hành 10 áp phích, 2.000 tờ rơi phân phát cho người dân. Cụ thể, đã có 15 hộ ký cam kết khi khai thác chừa 3m keo tai tượng giáp ranh khu vực Chà vá chân xám đang sinh sống.

Hiện nay cả nước đều biết đến loài linh trưởng quý hiếm này, chỉ cần bảo tồn được đàn voọc này thì cả giới chuyên gia linh trưởng sẽ đổ về đây nghiên cứu, rồi sẽ đưa nhiều dự án bảo tồn mà người dân sẽ là đối tượng chính được hưởng sau này. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *