Ngày 14/3/2023, thông qua dự án “Rừng cộng đồng xã Tam Mỹ Tây” do Rainforest Trust tài trợ, Trung tâm GreenViet đã phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và UBND xã Tam Mỹ Tây tổ chức Lễ phát động trồng cây bảo vệ loài Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Tại Lễ phát động, đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, cán bộ Sở NN&PTNT, UBND huyện Núi Thành, xã Tam Mỹ Tây, thôn Tú Mỹ, thôn Tịnh Sơn, Nhóm Tiên phong bảo vệ Chà vá chân xám, BQL RPH huyện Phú Ninh và ven Biển Quảng Nam, và GreenViet đã trồng 05 loài cây bản địa để bổ sung thức ăn và tạo ranh giới giữa khu vực sinh sống của Voọc và rừng keo của người dân. Theo kế hoạch sẽ trồng 1,000 cây tại 4 khu vực Hòn Ông, Hòn Dồ, Dương Bông và Dương Bản lầu (Sộp, Sung, Xanh, Dâu da, Đa cọng ngắn), mục tiêu hướng đến trồng và phục hồi thêm 30ha rừng để mở rộng diện tích sinh sống và bổ sung nguồn thức ăn cho loài Chà vá chân xám quý hiếm tại các khu vực này.

Hoạt động đã nhận được sự ủng hộ của Ngành lâm nghiệp và Chính quyền địa phương cũng như hưởng ứng của cộng đồng. Đặc biệt, ông Nguyễn Hùng (thôn Tịnh Sơn) đã tự nguyện để lại 1500 m2 rừng keo đến tuổi khai thác cách đây hơn ba năm để không gây ảnh hưởng đến khu vực sống của Chà vá chân xám. Ông Hùng cũng là một thành viên tích cực của Nhóm Tiên phong, được mệnh danh là “Người giữ rừng thầm lặng” cho Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây.

Tại xã Tam Mỹ Tây hiện có 69 cá thể Chà vá chân xám đang sinh sống, tăng hơn 10 cá thể so với năm 2020 (số liệu do GreenViet nghiên cứu). Kết quả nhận thức bảo vệ rừng trong cộng đồng tăng lên cũng như tăng số lượng cá thể, tuy nhiên diện tích 30ha rừng tự nhiên hiện có không đủ cho các gia đình Chà vá chân xám sinh sống. Đây cũng là nguyên nhân gây khó khăn cho công tác bảo tồn sau này. Thông qua dự án “Rừng cộng đồng xã Tam Mỹ Tây” do Rainforest Trust tài trợ, GreenViet hi vọng sẽ cùng các cơ quan chức năng, chính quyền tỉnh Quảng Nam và cộng đồng xã Tam Mỹ Tây sẽ phục hồi và mở rộng được 60ha rừng đặc dụng để bảo tồn loài Chà vá chân xám, đa dạng sinh học cũng như tạo cơ hội phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng trong tương lai.

1000 cây bản địa đã được trồng tại các khu vực Hòn Ông, Hòn Dồ, Dương Bông và Dương Bản Lầu, nơi sinh sống của 69 cá thể Chà vá chân xám quý hiếm tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vào ngày 14/3 vừa qua.

Việc trồng cây vừa giúp tạo ranh giới giữa rừng keo của người dân và rừng tự nhiên nơi Vọoc sống, vừa bổ sung nguồn thức ăn dồi dào cho Vọoc sau này với các loại cây bản địa như Sộp, Sung, Sanh, Dâu da, Đa cọng ngắn. Hoạt động trồng cây được GreenViet thực hiện thông qua dự án “Rừng cộng đồng xã Tam Mỹ Tây” do Rainforest Trust tài trợ, với sự phối hợp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, UBND xã Tam Mỹ Tây và Nhóm Tiên phong bảo tồn loài Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *