Tác giả: Nguyễn Hải

Như đã hẹn từ cuộc họp chiều hôm trước, đúng 5h00 sáng tinh mơ, sương lạnh còn giăng khắp các đỉnh núi, anh em chúng tôi có mặt đầy đủ tại nhà ông Võ Ngọc Danh để kịp cho chuyến đi đếm Voọc. Sau khi kiểm tra đầy đủ dụng cụ ống nhòm, máy ảnh, phiếu khảo sát, điện thoại bật sẵn phần mềm SMART, anh em chúng tôi cùng đoàn GreenViet lên đường. Cứ 2 người 1 nhóm lần lượt đến các khu vực Voọc sống: Hòn Dương Bông, Hòn Dồ, Hòn Ông và Hòn Dương Bản Lầu. Ai cũng khe khẽ nhẹ nhàng tiếp cận vào các vị trí quan sát hợp lý, có tầm nhìn tốt nhất để phát hiện, ghi nhận và kiểm đếm số lượng Voọc. Suốt 1 ngày từ 5h30 đến 17h30, dù có nắng nóng, vất vả nhưng anh em chúng tôi ai cũng khấp khởi hy vọng khi đếm thêm được nhiều con non, đàn Voọc sinh sôi nảy nở và phát triển tốt hơn năm trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *